Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Suicidium v rodině jako psychické trauma
Autorky se zabývají tématem sebevraždy adolescenta v rodině a jejím vlivem na sourozence. Popisují takovou situaci jako traumatickou ztrátu blízké osoby a charakterizují případné následky, které se mohou vyskytnout, jako je komplikované truchlení, akutní reakce na stres, depresivní a posttraumatická stresová reaktivita. Autorky předkládají podrobnou kasuistiku dvanáctileté dívky, jejíž bratr dokonaně suicidoval.
Klíčová slova: suicidium v rodině, akutní stresová reakce u sourozence, následky psychického traumatu, práce s rodinou
Kocourková, Jana - Schmidtová, Jana (2007). Suicidium v rodině jako psychické trauma . Československá psychologie, 51(3), 312-316 .

Abstract not available.
Keywords: suicide in family as psychological trauma, acute stress reaction in sibling, consequences of psychological trauma, work with family