Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sociálny kapitál v psychológii
Autorka uvádza základné prístupy a definície sociálneho kapitálu na roznych úrovniach sociálneho života. Prístup R. Putnama opisuje podrobnejšie, pretože predpokladá vyššiu možnosť jeho rozpracovania v psychológii. Sumarizuje doterajšie poznatky a skúmanie dovery a reciprocity v sociálnej psychológii. Na záver sa venuje úvahám a zdovodneniu, prečo sú pojem a koncepcie sociálneho kapitálu prínosné pre psychológiu.
Klíčová slova: sociální kapitál, důvěra, reciprocita
Bačová, Viera (2007). Sociálny kapitál v psychológii . Československá psychologie, 51(4), 360-373 .

Abstract not available.
Keywords: social capital, trust, reciprocity