Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vztah mezi nadváhou, psychickými obtížemi a závislostí na alkoholu v obecné populaci
Problematika vztahu mezi nadváhou a různými psychickými obtížemi včetně závislosti na alkoholu je diskutována na základě výsledků získaných pomocí testové baterie obsahující GHQ, CAGE a další otázky zaměřené na kvalitu života obecné populace. Z 838 dotazníků distribuovaných náhodně vybraným resondentům v Praze a na venkově byly získány výsledky od 438 respondentů, kteří byli rozděleni podle tělesné hmotnosti na skupinu se stejným a nižším BMI než 25 a s vyšším. Ze sledovaného souboru 49,7 % mužů a 28,9 žen trpělo nadváhou. Zjištěné výsledky byly významně rozdílné s ohledem na pohlaví respondentů. U mužů s rostoucí tělesnou hmotností stat. nevýznamně ubývalo sebekontroly v jídle (méně diet, častější přejídání) a významně přibývalo kuřáků a těch, kteří uváděli problémy s alkoholem (CAGE). Ženy s nadváhou naopak vykazovaly vyšší sebekontrolu v jídle (častější diety), i když subjektivní míru kontroly příjmu potravy udávaly podobnou jako ženy s nižší tělesnou hmotností. Ve vztahu k alkoholu uváděly spíše méně obtíží. Muži s vyšší tělesnou hmotností měli statisticky nižší skór na GHQ škále somatických obtíží a současně uváděli i méně depresivních a úzkostných obtíží. Obézní ženy měly statisticky vyšší skór na škále sociální dysfunkce, byly spíše úzkostnější, nikoli však depresivnější než ženy s nižším BMI. S rostoucí tělesnou hmotností u mužů tedy spíše přibývalo nezdrženlivosti a ubývalo psychických obtíží, zatímco u žen přibývalo sebekontroly, psychických a zejména sociálních obtíží. Výsledky studie nepotvrdily často tradovaný předpoklad, že lidé s nadváhou se méně kontrolují v příjmu potravy a že jejich nadváha je projevem psychických obtíží, které podle výsledků studie mohou spíše souviset s neúspěšnou sebekontrolou - dietami.
Klíčová slova: nadváha, sebekontrola, alkohol, kouření, psychické problémy
Krch, František D. - Drábková, Hana - Rathner, Günther (1997). Vztah mezi nadváhou, psychickými obtížemi a závislostí na alkoholu v obecné populaci. Československá psychologie, 41(1), 39-48.

Abstract not available.
Keywords: overweight, selfcontrol, alcohol, smoking, psychological problems