Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Nízká sexuální apetence u mužů
Autoři na základě přehledu literatury uvádějí současná pojetí sexuální apetence a jejích poruch, prevalenci této dysfunkce v mužské populaci a hlavní etiologické faktory se zaměřením především na možné vztahové, psychologické a kulturně sociální faktory.
Klíčová slova: nízká sexuální apetence u mužů, výskyt, etiologie
Šleglová, Michaela - Weiss, Petr (2007). Nízká sexuální apetence u mužů . Československá psychologie, 51(4), 374-380 .

Abstract not available.
Keywords: inhibited sexual desire in men. prevalence, aetiology