Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Ovlivnění kognice mechanismy stochastické rezonance a nerezonanční parametrické amplifikace
Neuropsychologické experimenty dokládají zefektivnění činnosti mozku u zdravých dobrovolníků mechanismem stochastické rezonance při expozici optimální intenzitě šumu. Ten lze aplikovat ve vizuální i zvukové formě. Na míšní úrovni zlepšují stabilitu stoje podobným mechanismem podprahové vibrace chodidel u seniorů. U ryb může zvyšovat úspěšnost při hledání potravy přidání elektrického šumu. Léky efektivně ovlivňující kognitivní poruchy optimalizují synaptický přenos ovlivňováním elektrického šumu na postsynaptické membráně, nebo výšku prahu postsynaptického neuronu. Matematické modelování umožňuje popis těchto procesů.
Klíčová slova: stochastická rezonance, nerezonanční parametrická amplifikace, kognitivní deficit, cholinergní synapse, glutamátergní synapse, NMDA receptory
Vyšata, Oldřich - Kukal, Jaromír - Pazdera, Ladislav - Vyšata, Jan (2007). Ovlivnění kognice mechanismy stochastické rezonance a nerezonanční parametrické amplifikace . Československá psychologie, 51(4), 381-392 .

Abstract not available.
Keywords: stochastic resonance, non-resonance parametric amplification, cognitive deficit, cholinergic synapsis, glutamatergic synapsis, NMDA receptors