Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Psychofyziologický korelát impulzivně agresivního chování: Vlna P300 u agresivních delikventů
Kognitivní evokované potenciály (Event-Related Potentials - ERP) jsou jednoduchou neinvazivní metodou umožňující sledovat některé aspekty kognitivního zpracování informace u člověka. Nejznámější komponentou ERP je vlna P 300, která má nejen experimentální, ale i vzrůstající klinický význam. Parametry této vlny souvisí zejména s rychlostí zpracování informace a s mírou a způsobem alokace pozornostních systémů. Změny parametrů této vlny byly nalezeny u jistých typů poruch osobnosti a také u osob s impulzivně agresivními vzorci chování. Na toto téma nebylo do současné doby publikováno příliš velké množství studií. Tento přehledný článek se snaží mapovat současný stav znalostí tohoto tématu dle do současné doby publikovaných prací.
Klíčová slova: impulzivně agresivní chování, kognitivní evokované potenciály, vlna P 300
Žukov, Ilja - Hrubý, Tomáš - Kozelek, Petr - Paclt, Ivo (2007). Psychofyziologický korelát impulzivně agresivního chování: Vlna P300 u agresivních delikventů . Československá psychologie, 51(4), 418-422 .

Abstract not available.
Keywords: impulsive aggressive behaviour, cognitive evoked potentials, P 300 wave