Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Zdraví z pohledu filosofie
Práce je pokusem o představení současného filosofického pohledu na zdraví a nemoc. Po krátkém pohledu do historie a do jiných kultur se věnuje taxonomii definic zdraví a představuje některé současné definice zdraví či nemoci od význačných autorů spolu s kritikou, kterou daná definice vyvolala v odborných kruzích. Práce se dále věnuje stanovisku G. Canguilhema a H.-G. Gadamera. Upozorňuje též na související pojmy a na diskuse, související s pojetím zdraví a nemoci (definice smrti, právo na zdraví).
Klíčová slova: zdraví a nemoc, pohled filosofie
Šolcová, Iva (2007). Zdraví z pohledu filosofie . Československá psychologie, 51(4), 423-431 .

Abstract not available.
Keywords: health and illness, philosophical view