Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj problémového chování v adolescenci
V teoretickém kontextu teorie problémového chování formulované R. Jessorem byla testována řada hypotéz o vztazích mezi některými aspekty syndromu problémového chování a prožívanou sociální oporou rodičů a vrstevníků a mírou problémového chování vrstevníků. Výzkum na vzorku 473 českých adolescentů ukázal, že sociální opora od rodičů působí jako slabý, ale konzistentní ochranný faktor. Problémové chování vrstevníků je mírným rizikovým faktorem. Sociální opora od vrstevníků je nejednoznačná; působí jako ochranný faktor v případě agresivního chování, ale jako rizikový faktor v případě školních problémů, odmítání autority a zneužívání návykových látek. Efekt interakce sociální opory od vrstevníků a problémového chování vrstevníků je zřejmý zvláště u zneužívání návykových látek, vandalismu a agresivního chování. Výsledky zpochybňují koncepci problémového chování jako konzistentního syndromu a poukazují na nutnost zkoumání významu jednotlivých forem problémového chování v socializaci během adolescence.
Klíčová slova: problémové chování, sociální opora, adolescence
Širůček, Jan - Širůčková, Michaela - Macek, Petr (2007). Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj problémového chování v adolescenci. Československá psychologie, 51(5), 476-488.

Abstract not available.
Keywords: problem behaviour, social support, adolescence