Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Výzkum nevědomé percepce metodou analýzy nesprávných odpovědí: identifikace číslic
Metoda analýzy nesprávných odpovědí byla navržena jako specifická úprava paradigmatu měření přímého a nepřímého vlivu percepce ve výzkumu nevědomého vnímání. Tato metoda byla aplikována v úloze identifikace číslic. Výsledky experimentu ukazují, že i když subjekt nebyl schopen rozlišit, které číslo se při velmi krátké prezentaci objevilo na obrazovce, tento podnět přesto ovlivnil výběr nesprávné odpovědi a byl tedy zpracován. Tento nepřímý efekt může být způsoben jak strukturní, tak sémantickou podobností. Hlavní výhoda metody analýzy nesprávných odpovědí ve výzkumu nevědomé percepce spočívá v tom, že zkoumá nepřímý efekt percepce pod objektivním, nikoli subjektivním rekogničním prahem a že díky tomu, že používá jednu úlohu pro prokázání (absence) přímého efektu a (existence) nepřímého efektu, odstraňuje některé nevýhody tradičního experimentálního paradigmatu přímého a nepřímého měření.
Klíčová slova: nevědomé vnímání, přímý a nepřímý efekt, subjektivní a objektivní prahy, nevědomé procesy
Špok, Dalibor (2007). Výzkum nevědomé percepce metodou analýzy nesprávných odpovědí: identifikace číslic. Československá psychologie, 51(5), 489-502.

Abstract not available.
Keywords: unconscious perception, direct and indirect effects, subjective and objective thresholds, unconscious processes