Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Niektoré charakteristiky ženského orgazmu
Autori se pokúsili o shrnutie základných poznatkov o charakteristikách ženského orgazmu. Uvádzajú vývoj skúmania orgazmu u žien, jeho psychologické i fyziologické aspekty, mechanizmy jeho prejavov. Charakterizujú základné štyri štádiá sexuálneho vzrušenia a ich anatomicko-fyziologické prejavy. Záverom sa zameriavajú aj na základné charakteristiky orgazmu vaginálneho a klitoridálneho typu.
Klíčová slova: ženský orgasmus, charakteristiky
Jonášová, Iveta - Weiss, Petr (2007). Niektoré charakteristiky ženského orgazmu. Československá psychologie, 51(6), 592-600.

Abstract not available.
Keywords: female orgasm, characteristics