Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
K prezentaci výsledků statistických analýz - 1. část
Tento článek uvádí některé obecné zásady týkající se publikace výsledků statistických analýz empirických dat. V první části se věnuje spíše obecným zásadám a principům, v druhé části několika konkrétním statistickým testům, metodám, přístupům, vysvětlení jejich provádění a uvedení výsledků, se kterými by měl být čtenář seznámen, aby mohl pochopit autorovy závěry.
Klíčová slova: statistická analýza, testování hypotéz, prezentace výsledků
Urbánek, Tomáš (2007). K prezentaci výsledků statistických analýz - 1. část. Československá psychologie, 51(6), 601-609.

Abstract not available.
Keywords: statistical analysis, hypotheses testing, presentation of results