Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích
Tato studie shrnuje zjištění základních dimenzí, kterými lze popsat některé možné způsoby uvažování při formování jeho dojmů o politicích. Jako výzkumná metoda je v ní použita modifikace techniky repertoárové mřížky (REP-test). Dosažené výsledky mj. hovoří o významu dimenze populismu a politicko-ideologických dimenzí pro celkový dojem o politikovi, o vztahu mezi vnímáním politikovy upřímnosti a populismu a o vazbě mezi vnímáním politikovy viditelnosti a vůdcovských schopností. Součástí diskuze je rovněž reflexe zkušeností autorů s aplikací techniky repertoárové mřížky na oblast zkoumání dojmů o politicích, přičemž se tato technika ukazuje jako přínosná a využitelná v dané oblasti.
Klíčová slova: politická psychologie, technika repertoárové mřížky, utváření dojmů
Lukas, Josef - Šerek, Jan (2007). Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie, 51(6), 622-634.

Abstract not available.
Keywords: political psychology, repertory grid technique, impression formation