Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vliv virtuální reality (VR) na psychiku jedince
Autoři článku vymezují pojem virtuální realita, zabývají se jejím vztahem k přítomnosti a stručně pojednávají o historii virtuální reality. Zmiňují se o využití virtuální reality při léčení fobií a v terapii narušeného vztahu k sobě a k druhým. V původní výzkumné studii zahrnující dvě zkoumané osoby bylo zjištěno, že virtuální realita mění aktuální psychický stav jedince - ovlivňuje emocionalitu a agresivitu. Jedna více než hodinu trvající expozice virtuální reality však podstatně nezměnila strukturální charakteristiku osobnosti nazvanou otevřenost vůči zážitkům. Z hlediska pozitivního nebo negativního vlivu na psychiku jedince nelze z výsledků vyvodit jednoznačný závěr. Autoři předpokládají, že dlouhodobý nekontrolovaný účinek virtuální reality může ovlivnit jedince natolik, že lze očekávat i negativní důsledky v jeho chování.
Klíčová slova: virtuální realita, změna psychického stavu, Mirův test myokinetické psychodiagnostiky
Čermák, Ivo - Navrátil, Marek (1997). Vliv virtuální reality (VR) na psychiku jedince. Československá psychologie, 41(1), 55-65.

Abstract not available.
Keywords: virtual reality, change of mental state, Miro´s test of myokinetic psychodiagnostics