Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Současné výzkumy psychosociálních aspektů tyreopatie
Článek podává základní přehled o současném stavu poznání psychologické problematiky u různých typů onemocnění štítné žlázy (tyreopatie). Soudobá lékařská, resp. endokrinologická literatura se velmi zajímá o psychologické a psychosociální aspekty tohoto onemocnění. Autorka podává přehled zejména zahraničních studií věnujících se tomuto tématu. Jde o poměrně častá onemocnění, u kterých nezanedbatelnou součást jejich symptomatologie obvykle tvoří i psychické příznaky jako důsledek narušené hladiny hormonů či působení hormonů. Uváděné výzkumy se zaměřovaly na osobnost nemocného, roli stresu v patogenezi tyreopatií, v jejich průběhu a prognóze. Další studie se zabývají především zkoumáním zdravotního stavu a kvality života, často zahrnují zkoumání psychického stavu i kognitivního fungování. Zdá se, že pacienti s tyreopatií trpí celou řadou symptomů a jejich zdravotní stav a kvalita života mohou být značně narušeny.
Klíčová slova: štítná žláza, psychický stres, kvalita života, osobní pohoda, psychosociální aspekty
Janečková, Petra (2007). Současné výzkumy psychosociálních aspektů tyreopatie. Československá psychologie, 51(6), 635-654.

Abstract not available.
Keywords: thyroid, psychological stress, quality of life, well-being, psychosocial aspects