Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Skresľovanie odpovedí vo výkonových testoch
Príspevok sa zoberá problematikou skresľovania odpovedí vo výkonových testoch. Výsledky empirických analýz riešení participantov výskumu (n = 209) ukázali, že hrubé skóre v teste je signifikantne ovplyvnené motivačným zameraním riešiteľa. Osoby zamerané na pozitívne skresľovanie odpovedí (hádanie, predstieranie neexistujúcich vedomostí, schopností, spôsobilostí) dosahujú vo výkonových testoch významne vyššie hrubé skóre ako osoby zamerané na kvalitu a istotu v svojich riešeniach.
Klíčová slova: skresľovanie odpovedí, klamanie v testoch
J. Ferjenčík (2008). Skresľovanie odpovedí vo výkonových testoch. Československá psychologie, 52(1), 20-31.

Abstract not available.
Keywords: response distortion, test-faking