Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
K prezentaci výsledků statistických analýz - 2. část
Tento článek je druhou částí práce věnující se některým obecným zásadám publikování výsledků statistických analýz empirických dat. Předchozí část se zabývala spíše obecnými zásadami a principy a konkrétními případy několika metod (t-test, korelační analýza), v této části pokračujeme dalšími statistickými metodami (regresní, faktorová a shluková analýza, modelování strukturních rovnic).
Klíčová slova: statistická analýza,testování hypotéz, prezentace výsledků
T. Urbánek (2008). K prezentaci výsledků statistických analýz - 2. část. Československá psychologie, 52(1), 70-79.

Abstract not available.
Keywords: statistical analysis, hypotheses testing, presentation of results