Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Je integrovaná denní péče alternativou ke klasické psychiatrické hospitalizaci?
V rámci projektu EDEN (European Day hospital Evaluation) proběhlo na naší klinice srovnání účinnosti integrované denní péče s klasickou hospitalizací formou randomizované kontrolované studie. Integrovaná denní péče neprobíhá na zvláštním denním stacionáři, ale pacienti přicházejí k terapii na klasické psychiatrické lůžkové oddělení. Výhodou takového přístupu na rozdíl od ostatních studií zaměřených na denní péči je vysoká srovnatelnost obou forem terapie s důvodu sdílení totožného terapeutického programu a týmu pracovníků. Po skončení programu odcházejí integrovaní pacienti domů. 85 pacientů bylo randomizováno do integrované denní péče, 100 pacientů k hospitalizaci. U těchto pacientů jsme sledovali vývoj psychopatologie, spokojenost s léčbou a subjektivní kvalitu života po dobu hospitalizace, 3 měsíce po propuštění a rok po propuštění. Výsledky ukazují na srovnatelnost obou forem terapie ve smyslu psychopatologických příznaků a subjektivní kvality života. Pouze hospitalizovaní pacienti se zlepšovali z hlediska psychopatologie nadále i po 3 měsících od propuštění, zatímco pacienti v integrované denní péči zůstali bez signifikantní změny. Neprokázali jsme, že by pacienti byli spokojenější s léčbou v integrované denní péči než při klasické hospitalizaci.
Klíčová slova: integrovaná denní péče, randomizovaná kontrolovaná studie, psychopatologie, spokojenost s léčbou, subjektivní kvalita života
A. Howardová, J. Raboch, L. Číhal, L. Stárková (2008). Je integrovaná denní péče alternativou ke klasické psychiatrické hospitalizaci?. Československá psychologie, 52(1), 80-89.

Abstract not available.
Keywords: integrated day treatment, RCT, psychopathology, satisfaction with treatment, subjective quality of life