Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Software pro adaptivní testování: CAT v praxi
Počítačové adaptivní testování představuje nový přístup k testování psychologických (i jiných) charakteristik, který umožňuje proces testování zefektivnit a zpřesnit. Základní ideou je administrace pouze takových položek, které jsou pro danou testovanou osobu adekvátní a poskytují tedy v terminologii Teorie odpovědi na položku (IRT – Item Response Theory), která je pro adaptivní testování základním matematickým aparátem, maximum informace. Cílem příspěvku je představení původního software vzniklého na půdě Psychologického ústavu Akademie věd ČR, který implementuje funkce pro interaktivní administraci a výběr adekvátních položek, odhad měřené charakteristiky, a vyhodnocení definované podmínky ukončení testu. V současné době je program schopen bezproblémově pracovat s testy tvořenými dichotomně skórovanými položkami. Software byl pojmenován Computerized Adaptive Testing optimized, ve zkratce CATO™.
Klíčová slova: CAT, IRT, počítačové adaptivní testování, teorie odpovědi na položku, software
P. Květon, M. Jelínek, D. Denglerová, D. Vobořil (2008). Software pro adaptivní testování: CAT v praxi. Československá psychologie, 52(2), 145-154.

Abstract not available.
Keywords: CAT, IRT, computerized adaptive testing, item response theory, software