Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Z historie psychologie literatury. Autor jako zkoumaná osoba
Psychologie literatury je svým tématem zaměřena do tří základních oblastí, které se navzájem prolínají. Jedná se o psychologii autora, analýzy literárních textů a psychologii čtenáře. Studie se zaměřuje na oblast psychologie autora. Témata jako jsou osobnost autora, původ kreativity, proces tvorby uměleckého díla nebo duševní zdraví autora, byly často předmětem historiometrických analýz či psychobiografických studií. Autor ve svém příspěvku uvádí několik metod a teoretických přístupů, které se v minulosti zabývaly psychologií autora.
Klíčová slova: psychologie literatury, psychobiografie, historiometrie, zkoumání žijícího autora
M. Švanda (2008). Z historie psychologie literatury. Autor jako zkoumaná osoba. Československá psychologie, 52(2), 172-185.

Abstract not available.
Keywords: psychology of literature, psychobiography, historiometry, research of living author