Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Malé a veľké komunity vo vývoji európskej psychológie: prípad Slovensko
Objasňuje sa fenomén európska psychológia predovšetkým kultúrno-historicky. Zdôvodňuje sa, že vznik psychológie ako modernej vedy má európske korene. Z „oral history“ autora sa osvetľuje organizovanie I. európskeho kongresu psychológie r. 1989. K predchodcom rokovaní európskych psychológov patria aj Stretnutia psychológov podunajských krajín (1967-1993); zo Slovenska sa rozšírili do ďalších európskych krajín. K malým komunitám tu pristúpili veľké, a to nemecká a ruská. Stretnutia sa stali funkčným mostom medzi psychológmi tzv. Východnej Európy so Západnou. Okrem výdobytkov, ako spoločné výskumné projekty, vznik medzinárodného periodika, vyzdvihuje sa, že v dôsledku týždenného „spolužitia pod jednou strechou“ sa v čase rozdelenej Európy zrodilo spoločenstvo niekoľko sto spriatelených psychológov. Na Stretnutiach psychológov podunajských krajín sa zúčastnili viaceré „VIP“ osobnosti vtedajšej psychológie (napr. aj traja prezidenti IUPsyS).
Klíčová slova: 1. európsky kongres psychológie, Stretnutia psychológov podunajských krajín, Bratislavská škola experimentálnej psychológie, medzinárodný časopis Studia psychologica
D. Kováč (2008). Malé a veľké komunity vo vývoji európskej psychológie: prípad Slovensko. Československá psychologie, 52(2), 196-200.

Abstract not available.
Keywords: I. European psychology congress, Bratislava school of experimental psychology, international journal Studia Psychologica