Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Poznatky o psychické odolnosti malých skupin izolovaných v náročných podmínkách
V souvislosti s chystanými simulacemi letu na Mars se znovu vynořuje otázka výběru a přípravy posádek na práci a pobyt v nehostinných podmínkách dlouhodobých letů. Tato stať je pokusem o shrnutí nejdůležitějších dostupných dosavadních poznatků získaných z kosmických letů a jejich simulací a situací analogických – polárních výprav a pobytů aj. Věnuje se složení posádek z pohledu mezikulturních, genderových rozdílů i rozdílů souvisejících s odlišným povoláním. Popisuje dynamiku skupiny v průběhu dlouhodobé izolace a faktory, které mohou přispět ke zmírnění potenciálních konfliktů.
Klíčová slova: kosmické lety, simulace pobytu v kosmu, kulturní rozdíly, genderové rozdíly
I. Šolcová (2008). Poznatky o psychické odolnosti malých skupin izolovaných v náročných podmínkách. Československá psychologie, 52(3), 253-264.

Abstract not available.
Keywords: space flights, space flight simulation, cultural differences, gender differences