Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Je slovník spolehlivým ukazatelem premorbidního intelektu?
Autor se zabývá problematikou subtestu Slovník ve WAIS-R jako ukazatele patologické deteriorace a premorbidního intelektu. Byl proveden výzkum hospitalizovaných psychiatrických pacientů (N = 39) s psychologicky diagnostikovanou organickou deteriorací a srovnávacího souboru psychiatrických pacientů bez diagnostikované organické deteriorace intelektu (N = 38). Deteriorace byla stanovena na základě WAIS-R a dalších psychologických metod, slovníkový scatter a index deteriorace byl vypočítán dodatečně. Pacienti byli vyrovnáni podle věku a pohlaví, jednalo se hlavně o psychotické pacienty. Výsledky ukázaly, že slovníkový scatter diskriminoval mezi skupinami nejlépe po celkovém IQ ve WAIS-R. Na základě výzkumu je možné konstatovat, že slovníkový scatter má u psychiatrických pacientů stejnou validitu jako srovnání názorového a verbálního intelektu. Slovníkový scatter neodlišoval pacienty s deteriorací a bez deteriorace s nižším vzděláním, ale výrazné rozdíly byly mezi středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými probandy, kde byl nejlepší diferencující mírou deteriorace vzhledem k hodnotám celkového, názorového a verbálního IQ. Klasický index deteriorace měl u různě vzdělaných probandů stejný trend jako slovníkový scatter.
Klíčová slova: patologická deteriorace, WAIS-R, slovníkový scatter
Preiss, Marek (1997). Je slovník spolehlivým ukazatelem premorbidního intelektu?. Československá psychologie, 41(1), 79-86.

Abstract not available.
Keywords: pathological deterioration, WAIS-R, vocabulary scatter