Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Změny profesní orientace psychologů
Článek pojednává o výsledcích ad hoc průzkumu profesního uplatnění absolventů jednooborové psychologie na FF UK v Praze v průběhu deseti let praxe. Projevil se významný odklon od klinické psychologie k psychologii práce a organizace a další trendy, které dle názoru autorek vyžadují hlubší pozornost zejména z hlediska profesní přípravy psychologů.
Klíčová slova: profesní příprava psychologů, trendy v psychologii
I. Wagnerová, S. Hoskovcová, E. Šírová (2008). Změny profesní orientace psychologů. Československá psychologie, 52(3), 302-307.

Abstract not available.
Keywords: professional training of psychologists, trends in psychology