Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
O nedokonalosti a omylnosti zrakového vnímání
Na příkladech percepčních chyb a nepřesností autor ukazuje komplexnost procesu vnímání, jehož výslednou podobu ovlivňuje pozorovatel (svou biologickou dispozicí a specifickou životní zkušeností), stejně jako řada vnějších faktorů. Příspěvek je pokusem klasifikovat příčiny bránící objektivitě vnímání. V závěru je nabídnuto dvojí vysvětlení zdánlivého paradoxu mezi nedokonalostí lidských smyslů a účelností našeho jednání, které je na spolehlivosti vnímání do značné míry závislé.
Klíčová slova: vnímání, zrakové klamy, otázka spolehlivosti smyslů
R. Šikl (2008). O nedokonalosti a omylnosti zrakového vnímání. Československá psychologie, 52(3), vnímání, zrakové klamy, otázka spolehlivosti smyslů.

Abstract not available.
Keywords: perception, illusions, fallibility of human senses