Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým promněnným
Projekt sleduje vztahy mezi školními známkami, depresivními symptomy, inteligencí a vybranými neuropsycholgickými testy u dětí ve věku 9 až 11 let (N=814) ze 14 pražských základních škol. Depresivní děti (4,5% vzorku) měly ve srovnání se zbytkem souboru horší průměr známek. Známka z češtiny, známka z matematiky a průměr známek se vztahovaly především k inteligenci, dále k depresivní symptomatice a částečně k neuropsychologickým proměnným. Proměnné společně vysvětlovaly větší část rozptylu školních výsledků u dívek (24% až 32%) než u chlapců (17% až 24%). Pro praxi naše výsledky naznačují: 1) Inteligenční test je lepším prediktorem školního výkonu než neuropsychologické testy; 2) Zjištění depresivní symptomatiky je potřebnou součástí vyšetření problematických školních výkonů; 3) Námi registrované proměnné mohou vysvětlit přibližně čtvrtinu školního výkonu.
Klíčová slova: depresivní symptomy, školní výkonnost, CDI, neuropsychologické testy
Fráňová, Lenka - Preiss, Marek (2008). Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým promněnným. Československá psychologie, 52(4), 321-337.

Abstract not available.
Keywords: depresive symptoms, school achievement, CDI, neuropsychological tests