Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Syndrom vyhoření - rekapitulace současného stavu poznání a perspektivy do budoucna
Po deseti letech od uveřejnění své přehledové studie o syndromu vahoření v tomto časopise se autoři zabývají vývojem problematiky v uplynulém období. Věnují se pozitivním protipólům syndromu vyhoření, tak jak je vypracovali američtí, evropští a izraelští odborníci. Představují související konstrukty, zejména vyčerpání životních sil (vital exhaustion). Stať přináší přehled výzkumů, které se zabývaly vztahem syndromu vyhoření k různým tělesným funkcím. Podstatná část stati je věnována vztahu syndromu vyhoření k nemoci. Stručně jsou zmíněny nové trendy rozpracování problematiky syndromu vyhoření, zejména s ohledem na situační a mezikulturní faktory.
Klíčová slova: syndrom vyhoření, zapálenost, metody, související konstrukty, fyziologické souvislosti
Kebza, Vladimír - Šolcová, Iva (2008). Syndrom vyhoření - rekapitulace současného stavu poznání a perspektivy do budoucna. Československá psychologie, 52(4), 351-365.

Abstract not available.
Keywords: burnout syndrome, engagement, measurement, related constructs, physiological cerrelates