Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Faktory adherence k pohybové aktivitě žen ve věku 40 - 65 let
Práce zkoumá osobnostní dimenze vztažné k výkonu ve spojení s životní spokojeností žen střední a pozdní dospělosti ve vztahu k adherenci k pohybové aktivitě. 41 žen ve věku 40 - 65 let absolvovala pravidelně 6 měsíčních aerobní cvičení. Byly užity metody Dotazník motivace k výkonu a Dotazník životní spokojenosti. Dimenze Vytrvalost, Důvěra v úspěch, Nebojácnost, Internalita a Kompenzační úsilí vykazují vztah k míře životní spokojenosti a mají dobrý předpoklad pro adherenci k pravidelné pohybové aktivitě. Sociální opora poskytovaná v rámci skupinové pravidelné pohybové aktivity pomáhá zvládat zátěže spojené s nastupujícími změnami typickými pro ženy ve věku střední a pozdní dospělosti. Studie podpořila význam multidimenzionálního přístupu k adherenci.
Klíčová slova: ženy, střední a pozdní dospělost, adherence, životní spokojenost, motivace
Štěrbová, Dana - Hrubá, Radka - Harvanová, Jana - Elfmark, Milan - Otipková, Denisa (2008). Faktory adherence k pohybové aktivitě žen ve věku 40 - 65 let. Československá psychologie, 52(4), 378-387.

Abstract not available.
Keywords: women, middle age, adherence, life satisfaction, motivation