Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Analýza struktury hodnot a potřeb odsouzených v průběhu uvěznění
V článku je presentována vyzkumná studie zaměřená na analýzu potřeb a hodnot delikventní subkultury v průběhu uvěznění. Specifičnost a odlišnosti v oblasti potřeb byly zjišťovány analýzou obsahu asociací jako reakcí na soubor nedokončených vět. Odlišnosti byly zjišťovány u faktorů, které jsou pokládány za významné z hlediska vzniku delikvence a případné recidivy. Zjištění v hodnotových preferencích umožňují vzájemnou komparaci. Mají význam pro praxi psychologů a dalších specialistů v rámci penitenciární péče pro dosažení korektivních změn. Zjištění jsou využitelná v penitenciární praxi.
Klíčová slova: delikvence, odsouzení, penitenciární praxe, prizonizace, potřeby, hodnoty
Fischer, Slavomil - Raboch, Jiří - Žukov, Ilja (2008). Analýza struktury hodnot a potřeb odsouzených v průběhu uvěznění. Československá psychologie, 52(4), 388-396.

Abstract not available.
Keywords: deliquency, offenders, penitentiary systém, prisonisation, needs, values