Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Některé charakteristiky výběru psoriatiků a význam skupinové psychoterapie v jejich léčbě
V popisné části výzkumu bylo zjištěno, že výběr nemocných (n=102) vykazuje jen malé postižení kvality života psoriázou, tj. HRQoL (dle Psoriasis Disability Index) a že i úroveň obecné kvality života, QoL (dle Dotazníku životní spokojenosti) je slabě průměrná. To nekoresponduje se středně těžkým postižením kůže dle PASI (Psariasis area and Severity Index) i poměrně značným psychopatologickým postižením výběru (dle Clinical Analysis Questionnaire); kvalita života je tedy těmito faktory ovlivnitelná jen částečně. Psoriáza přitom vykazuje zvýšenou psychopatogenitu (mj. na 1 pacienta připadá v průměru 5 poruch v CAQ), převažuje psychastenie, nízká sebedůvěra, deprese, úzkost, hypochondrické a obsedantně-komplusivní rysy, nejvíce ale paranoidita senzitivního typu. Srovnávací část výzkumu: o skupinovou psychoterapii projevovaly zvýšený zájem ženy a osoby s tžší formou lupénky. Tříměsíční skupinová psychoterapie vedla k významnému zlepšení PASI, její vliv byl významný ještě 6 měsíců po ukončení, obtížněji se ale prosazovala ve skupině vážněji nemocných. Psychologická léčba zlepšila (dle PDI) i úroveň HRQoL, ale v závislosti na intenzitě terapie dle sezóny ( na jaře významně). Obecná kvalita života (QoL) byla psychoterapií ovlivněna nevýznamně, její úroveň nezávisí tedy pouze na závažnosti choroby a psychických potížích; možnosti psychoterapie jsou limitované. Psychologická léčba pouze naznačila příznivý vliv na psychopatologické postižení výběru, pro významné změny se ale ukázala jako příliš krátká. Skupinová psychoterapie byla pacienty hodnocena výrazně pozitivně a jeví se jako relevantní doplněk léčby dermatologické.
Klíčová slova: psychodermatologie, skupinová psychoterapie psoriatiků
Balaštík, Drahomír - Semrádová, Věra - Vašků, Vladimír - Slonková, Veronika (2008). Některé charakteristiky výběru psoriatiků a význam skupinové psychoterapie v jejich léčbě. Československá psychologie, 52(4), 397-410 .

Abstract not available.
Keywords: psycho-dermatology, group psychoterapy in psoriatics