Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Neo osobnostní inventář (NEO-PI-3) v diagnostice osobnosti dětí a adolescentů
NEO inventáře jsou určeny především pro diagnostiku pěti dimenzí osobnosti u dospělých. Srozumitelnější verze metody, NEO-PI-3, je vhodná také pro diagnostiku osobnosti dětí a adolescentů. Česká verze NEO-PI-3 byla administrována pro sebeposouzení 125 chlapcům a 137 dívkám ve věku 11-13 let, jiní adolescenti (93 chlapců a 116 dívek ve věku 12-17 let) byli posuzováni jinými. Výsledky analýzy reliability, validity a faktorová struktura naznačují, že NEO-PI-3 je možné používat také pro diagnostiku osobnosti dětí a adolescentů. Struktura osobnosti odvozená ze sebeposouzení dětí a posouzení adolescentů jinými odpovídá struktuře osobnosti dospělých. Většina rodových odlišností známých z výzkumů u dospělých byla v této věkové skupině zaznamenána zejména u dívek. NEO-PI-3 se může stát užitečným nástrojem pro výzkum osobnosti dětí a má potenciální uplatnění také v psychodiagnostice.
Klíčová slova: osobnost, pětifaktorový modelosobnosti, NEO osobnostní inventář, NEO-PI-3, adolescenti
Hřebíčková, Martina (2008). Neo osobnostní inventář (NEO-PI-3) v diagnostice osobnosti dětí a adolescentů. Československá psychologie, 52(5), 425-442.

Abstract not available.
Keywords: personality, five-factor model, NEO Personality Inventory, NEO-PI-3, adolescents