Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Možné přístupy ke zkoumání spravedlnosti v psychologii
Studie se věnuje přehledu možných přístupů k tématu spravedlnosti v psychologii. Jednotlivé přístupy jsou rozděleny do třech základních oblastí. První skupina přístupů se věnuje motivaci ke spravedlnosti, druhá se zaměřuje na způsoby distribuce a jejich hodnocení, zdali jsou spravedlivé či ne. Třetí oblast vychází z tzv. teorie spravedlnosti světa (Lerner, 1980). Jedná se o osobní přesvědčení každého člověka o tom, jestli je svět spravedlivé místo. Tyto jednotlivé přístupy se v určitých bodech překrývají a vzájemně se doplňují. Předkládaná studie nabízí ucelený konceptuální rámec výzkumu spravedlnosti v psychologii.
Klíčová slova: teorie motivů spravedlnosti, distribuční spravedlnost, procesuální spravedlnost, retribuční spravedlnost, víra ve spravedlivý svět
Dalajka, Jiří (2008). Možné přístupy ke zkoumání spravedlnosti v psychologii. Československá psychologie, 52(5), 468-479.

Abstract not available.
Keywords: justice motive theory, distributive theory, procedural justice, retributive justice, belief in a just world