Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Implicitní teorie a kognitivní distorze u pachatelů sexuálních deliktů
Autoři uvádějí přehled tzv. imlicitních teorií u sexuálních deviantů. Tyto teorie jsou důsledkem kognitivních distorzí těchto jedinců. Umožňují deviantům zachování sebeúcty a racionalizaci jejich sociálně nepřijatelných způsobů chování. Úkolem kognitivně-behaviorální terapie by proto u sexuálních delikventů měla být především náprava jejich kognitivní distorze a podpora empatie s obětmi jejich deliktů.
Klíčová slova: sexuální delikventi, implicitní teorie, kognitivní distorze
Gerlová, Erika - Weiss, Petr - Ptáček, Radek (2008). Implicitní teorie a kognitivní distorze u pachatelů sexuálních deliktů. Československá psychologie, 52(5), 493-499.

Abstract not available.
Keywords: sex offenders, implicite theories, cognitive distorsion