Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Specifika analýzy scénotestu u disociální poruchy osobnosti
Článek přibližuje výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda existují specifika formální a obsahové analýzy Scénotestu u jedinců, kteří trpí disociální poruchou osobnosti. Výzkumné šetření bylo realizováno ve vězeňském prostředí na výzkumném souboru 30 odsouzených, kterým byla administrována metoda Scénotest, a dále byl využit kontrolní soubor o stejném rozsahu. Získaná data byla zpracována s využitím postupů popisné statistiky a kvalitativně analyzována. Bylo zjištěno, že scény postavené jedinci s disociální poruchou osobnosti mají určitá specifika a zvláštnosti - článek se pokouší o jejich interpretaci.
Klíčová slova: disociální porucha osobnosti, Scénotest, hrová diagnostika, hrová terapie, forenzní psychologie
Kamila Ješinová, Pavel Humpolíček (2008). Specifika analýzy scénotestu u disociální poruchy osobnosti. Československá psychologie, 52(5), 510-520.

Abstract not available.
Keywords: asocial personality disorder, Scenotest, play diagnosis, play therapy, forensic psychology