Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Kvalitativní hodnocení způsobu řešení kopie Reyovy-Osterriethovy komplexní figury u dospívajících
Výzkum se věnuje kvalitativní analýze způsobu řešení kopie Reyovy – Osterriethovy komplexní figury u dospívajích. Hlavním cílem výzkumu je provedení analýzy kvalitativní části testu ROCF, zmapování výskytu kresebných strategií kopie ROCF podle Reyovy – Osterriethovy typologie kresebných strategií, popis specifických chyb v produkcích ROCF. Na základě detailní analýzy se podařilo identifikovat další podtypy základních strategií. Součástí analýzy kreseb bylo monitorování nejčastějších chyb při produkci ROCF, které nelze podle českého manuálu skórovat. Byl zjištěn výskyt těchto typů chyb: velikost kresby vzhledem k předloze, umístění kresby na papíru, škrtání, opravy, perseverace, konfabulace, rotace, přítlak tužky. Byly popsány nejčastější chyby, kterých se v rámci jednotlivých kresebných postupů děti dopouštěly v přesnosti provedení a správném umístění detailu. Nejméně chyb z přesnosti se vyskytovalo u kreseb, kde bylo užito I. typu kresebné strategie. Zjištěné výsledky umožní přesnější hodnocení kvalitativní části testu ROCF.
Klíčová slova: Reyova-Osterriethova komplexní figura (ROCF), skórování ROCF, strategie řešení ROCF, kresebné typy postupů ROCF, specifické chyby ROCF
Lenka Šamánková, Šárka Portešová (2008). Kvalitativní hodnocení způsobu řešení kopie Reyovy-Osterriethovy komplexní figury u dospívajících. Československá psychologie, 52(6), 584-596.

Abstract not available.
Keywords: Rey-Osterrieth complex figure (ROCF), ROCF scoring, ROCF organizational strategies, types of ROCF drawing strategies, specific mistakes in ROCF drawing