Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Sebepoškozování v adolescenci – narůstající problém?
Sebepoškozování představuje chování, jehož důsledkem je poškození tělesné integrity bez vědomého a cíleného záměru zemřít. Zdá se, že u současných dospívajících výskyt tohoto typu chování vzrůstá, sebepoškozování představuje způsob regulace vnitřní tenze a stává se vedle poruch příjmu potravy a zneužívání návykových látek závažným problémem adolescence. Autoři vymezují zejména základní charakteristiky sebepoškozování a možnost terapeutického ovlivnění. Problematika je ilustrována kazuistickým sdělením.
Klíčová slova: sebepoškozování, adolescence, terapie
Jana Kocourková, Jiří Koutek (2008). Sebepoškozování v adolescenci – narůstající problém?. Československá psychologie, 52(6), 609-614.

Abstract not available.
Keywords: self-injury, adolescence, therapy