Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů
Různé psychoterapeutické přístupy ve svém pohledu na depresivní poruchu shodně identifikují fenomén bludného kruhu deprese. Článek mapuje, jak je bludný kruh deprese popsán v teoretických systémech pěti hlavních psychoterapeutických směrů užívaných při léčbě deprese, zmiňuje výzkumy efektivity jednotlivých směrů při léčbě deprese. Jedná se o kognitivně behaviorální terapii, dynamickou psychoterapii, interpersonální psychoterapii, gestalt terapii a systemickou rodinnou terapii.
Klíčová slova: deprese, bludný kruh, psychoterapie
Jan Roubal (2008). Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů. Československá psychologie, 52(6), 615-624.

Abstract not available.
Keywords: depression, vicious circle, psychotherapy