Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Význam čichových funkcí v psychiatrii
Autoři se zabývají výzkumným a klinickým využitím vyšetření čichu u neuropsychiatrických poruch. V úvodu zmiňují stručně význam čichu a anatomii čichové dráhy a mozkových čichových center. Přibližují metody vyšetření čichu, zvláště nejčastěji používané testy UPSIT a Sniffin’Sticks. Poruchy čichu jsou jedním z časných příznaků některých těžkých neurodegenerativních onemocnění. U Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci je testování čichu zahrnuto mezi doporučené postupy při diferenciálně diagnostické rozvaze. Nejprozkoumanější psychiatrickou poruchou asociovanou s poruchami čichu je schizofrenie, popsány byly změny při měření čichového prahu, identifikace a diskriminace čichem a čichové paměti. Výsledky několika studií u pacientů s autismem prokázaly deficit čichových funkcí a naznačily možnost využití screeningového vyšetření čichových funkcí jako biobehaviorálního markeru poruch autistického spektra.
Klíčová slova: čich, neuropsychiatrie, neurodegenerativní poruchy, schizofrenie, autismus
Iva Dudová, Michal Hrdlička (2009). Význam čichových funkcí v psychiatrii. Československá psychologie, 53(1), 34-39.

Abstract not available.
Keywords: olfaction, neuropsychiatry, neurodegenerative disorders, schizophrenia, autism