Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Neuroplasticita lidského mozku a její význam pro psychologii
Studie analyzuje současný výzkum na poli vývojové dysfázie. Výzkum v posledních desetiletích ukázal, že vedle poruchy fonologických procesů se na vzniku dysfázie podílejí i specificky gramatické deficity a patrně i další rizikové faktory. Studie rozebírá navržené diagnostické markery vývojové dysfázie a jejich úlohu při odhalování etiologie poruchy. Dále rozebírá výzkum genetických vlivů na vznik vývojové dysfázie a úlohu tohoto výzkumu při odhalování funkčních mechanismů vývojových poruch učení. Studie rovněž věnuje pozornost současným pohledům na vztah mezi vývojovou dysfázií a dyslexií.
Klíčová slova: neuroplasticita, kognitivní trénink, zobrazovací metody, kmenové buňky
Miroslava Benešová, Marek Preiss, Petr Kulišťák (2009). Neuroplasticita lidského mozku a její význam pro psychologii. Československá psychologie, 53(1), 55-67.

Abstract not available.
Keywords: neuroplasticity, cognitive training, neuroimaging methods, stem cells