Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Osobní pohoda vysokoškolských studentů: česká část studie
Předkládaná studie byla provedena v rámci rozsáhlého mezinárodního výzkumu zaměřeného na osobní pohodu vysokoškolských studentů. Výsledky českého souboru (N = 535) přinesly některé zajímavé vztahy osobní pohody k sebeurčujícím potřebám (kompetence, autonomie, vztahovost), ke konformitě, bezpečí a benevolenci Schwartzova hodnotového systému a k nezávislosti sebepojetí na vztazích s druhými osobami ze sebevysvětlující škály. Faktor tvořený položkami zjišťujícími osobní pohodu a související charakteristiky je nezávislý na faktoru tvořeném hodnotami konstituujícími občanské ctnosti i na faktoru, který sytí položky postihující společenskou kariéru.
Klíčová slova: osobní pohoda, sebeurčující potřeba, hodnotový systém, sociální žádoucnost, nezávislost sebepojetí
Iva Šolcová, Vladimír Kebza (2009). Osobní pohoda vysokoškolských studentů: česká část studie. Československá psychologie, 53(2), 129-139.

Abstract not available.
Keywords: well-being, self-determining needs, value system, social desirability, independency