Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Prevalence symptomů mentální anorexie u školní mládeže v České republice
Práce je zaměřena na posouzení výskytu anorektických příznaků u reprezentativního vzorku školní mládeže (N = 4653). Kromě vyplnění dotazníku byli respondenti změřeni a zváženi. Jako screeningové kritérium anorexie bylo využito nízké BMI. 1 % chlapců a 2,1 % dívek ve věku 11, 13 a 15 let mělo tělesnou hmotnost nižší než je kritická hodnota BMI stanovená pro danou věkovou skupinu odpovídající BMI 17,5 u dospělé populace. Všechna MKN-10 kritéria splňovalo 0,17 % děvčat a 0,04 % chlapců. Bez ohledu na kritérium amenorey, které nebylo k dispozici, splňovalo kritéria mentální anorexie 0,35 % děvčat. 0,84 % děvčat splňovalo širší kritéria mentální anorexie (nízká tělesná hmotnost, narušená představa o svém těle). Výsledky studie ukazují na velkou variabilitu základních diagnostických kritérií mentální anorexie, resp. na obtíž jasně stanovit hranici mezi normou a patologií ve vztahu k tělu a jídelním zvyklostem.
Klíčová slova: mentální anorexie, prevalence, poruchy příjmu potravy, adolescence
František Krch, Ladislav Csémy (2009). Prevalence symptomů mentální anorexie u školní mládeže v České republice. Československá psychologie, 53(2), 140-148.

Abstract not available.
Keywords: anorexia nervosa, prevalence, diagnostic criteria, eating disorders, adolescence