Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb "zapomenuté děti"
Onkologické onemocnění dítěte zasáhne do života všech členů rodiny. Dochází ke změnám režimu, rytmu a životního stylu rodiny. Je přirozené, že maximum péče a zájmu rodičů, zdravotníků, přátel i příbuzných je věnováno nemocnému dítěti. Potřeby a zájmy zdravých sourozenců se ocitají na druhém místě. Zdraví sourozenci dětí s onkologickým onemocněním jsou přitom vystaveni mnoha náročným změnám, se kterými může být obtížné se vyrovnat – například změny v rolích jednotlivých členů rodiny, nutnost větší samostatnosti a zodpovědnosti, omezení svých vlastních sociálních a zájmových aktivit. Děti popisují zaplavení silnými pocity, jako je například pocit osamocení, odmítnutí, úzkost, smutek, strach, vztek, žárlivost, závist a pocity viny. Nedostatek informací vede ke vzniku mýtů a obavám z nejhoršího. Výsledky výzkumů poukazují na fakt, že včasná psychologicko-edukativní intervence může pomoci s usnadněním adaptace a zabránit vzniku pozdějších možných psychických problémů.
Klíčová slova: sourozenci, onkologické onemocnění, psychologicko-edukativní intervence, kvalita života, psychosociální potřeby
Šárka Kárová, Marek Blatný, Marcela Bendová (2009). Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb "zapomenuté děti". Československá psychologie, 53(2), 149-157.

Abstract not available.
Keywords: siblings, oncology disease, psycho-educational intervention, quality of life, psychosocial needs