Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Disociace v dějinách psychologického myšlení
Článek podává přehled základních psychologických teorií a konceptů, které se podílely na současném chápání pojmu disociace v psychologii. Uvedeny jsou především koncepce P. Janeta, C. G. Junga a E. R. Hilgarda. Analyzován je také vztah Janetova výkladu disociace a Freudova vytěsnění. V závěru jsou uvedeny některé souvislosti disociace v rámci současné klinické praxe.
Klíčová slova: disociace, vytěsnění, trauma
Radek Ptáček, Petr Bob (2009). Disociace v dějinách psychologického myšlení. Československá psychologie, 53(2), 184-192.

Abstract not available.
Keywords: dissociation, repression, trauma