Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Edukační interakce rodičů a dětí a její proměny v reflexi dospívajících
Příspěvek nabízí vybrané výsledky výzkumu o reflexi působení rodičů na dospívající. Výzkum navazuje na dlouhodobé sledovaní způsobů výchovy v rodině v ČR jak jej percipují děti a dospívající. Zmiňované výzkumy vycházejí ze stejných teoreticko-metodologických východisek, tj. z dimenzionálního modelu způsobu výchovy v rodině a umožňují relevantní srovnání. Konstatují, že zatímco reflexe dětí emočního vztahu rodičů zůstává stejná, k výrazným proměnám dochází ve stylu výchovného řízení otce i matky ve prospěch slabého vedení.
Klíčová slova: rodičovské styly výchovy, emoční vztah, výchovné vedení
Ilona Gillernová (2009). Edukační interakce rodičů a dětí a její proměny v reflexi dospívajících. Československá psychologie, 53(3), 209-223.

Abstract not available.
Keywords: parental educational styles, emotional relation, educational guidance