Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Společné činnosti rodičů a dětí a styly rodičovské výchovy
Příspěvek se věnuje společné činnosti rodičů a dětí jako jednomu z efektivních edukačních prostředků rozvíjejících osvojování různých druhů činností i podporujících příznivé emoční klima v rodině. Navazuje na dříve publikovaný text „Edukační interakce rodičů a dětí a její proměny v reflexi dospívajících“, který doplňuje o další výzkumné údaje. Výsledky výzkumu přinesly konkrétní údaje o podílu společně realizovaných činností dospívajících chlapců a dívek s rodiči a nabídly podmínky pro jejich efektivní realizaci. Ukazují, že pro realizaci společných činností jsou důležité příznivé emoční vztahy rodičů a dospívajících. Společná činnost rodičů a dětí je důležitým socializačním a edukačním činitelem.
Klíčová slova: common activity of parents and children, free-time activities of adolescents, family educational style and common activities
Ilona Gillernová (2009). Společné činnosti rodičů a dětí a styly rodičovské výchovy. Československá psychologie, 53(4), 336-348.

Abstract not available.
Keywords: common activity of parents and children, free-time activities of adolescents, family educational style and common activities