Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Halsteadova-Reitanova neuropsychologická baterie (HRNB)
Práce informuje o baterii a jejím vývoji, včetně nedávných návrhů na screeningové baterie (Horwitz et al., 2008; Vanderlice-Barr et al., 2008). Shrnuje diskuse o psychometrických vlastostech HRNB, o vztahu fixních a flexibilních baterií a zcela flexibilního výběru testů, o oprávněnosti k provádění soudně znaleckých vyšetření v USA. Podle autora neobstojí námitky některých kritiků, že HRNB je překonaná vývojem. HRNB se díky početným studiím vyvíjí, zpřesňují se normy a interpretace, vznikají nové postupy v jejím rámci. Českým překladem metody byl vyšetřen soubor více než 520 osob, s užitečným použitím mj. u nemocných schizofrenií (porovnání nemocných a jejich zdravých dvojčat, vztah neuropsychologických zkoušek k sledovacím očním pohybům a k denzitě bílé hmoty mozku), u epilepsie (farmakoterapie a kompenzace) a u osob s chronickou intoxikací toxickými látkami (toluenem, rtutí, dioxinem).
Klíčová slova: Halsteadova-Reitanova neuropsychologická baterie (HRNB), neuropsychologie, poškození mozku, neuropsychologické oslabení, neuropsychologické testy
Jan Preiss (2009). Halsteadova-Reitanova neuropsychologická baterie (HRNB). Československá psychologie, 53(4), 362-375.

Abstract not available.
Keywords: Halstead-Reitan Neuropsychological Battery (HRNB), neuropsychology, brain damage, neuropsychological impairment, neuropsychological tests