Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Psychogenní neepileptické záchvaty – možnosti a meze psychologické diagnostiky
Psychogenní neepileptické záchvaty jsou důležitou diferenciálně diagnostickou kategorií farmakorezistentních epilepsií. I přesto, že prvotní úlohu má vyšetření neurologické, zejména video EEG, psychologické vyšetření nemocných patří k diagnostickému standardu. Svými závěry může přinést ke globálnímu posouzení každého pacienta mnoho důležitých informací, které směřují k adekvátní následné léčbě. V tomto sdělení je věnována pozornost diferenciální diagnostice obou skupin záchvatů, faktorům a principům vzniku psychogenních záchvatů a aktuálním trendům psychologické a neuropsychologické diagnostiky včetně jejich limitů v podobě falešně pozitivní diagnostiky.
Klíčová slova: psychogenní neepileptické záchvaty, disociativní poruchy, epilepsie
Jana Pejčochová (2009). Psychogenní neepileptické záchvaty – možnosti a meze psychologické diagnostiky. Československá psychologie, 53(4), 389-395.

Abstract not available.
Keywords: psychogenic non-epileptic seizures, dissociative disorder, epilepsy