Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Některé podmínky, možnosti a hranice psychologických studií spirituality
Autor se zamýšlí nad psychologickým výzkumem spirituality. Je zaměřen na účel takovéhoto studia a na psychologické definice spirituality. Zabývá se otázkou typu „jakého druhu psychologie je k tomu třeba“ a nabízí několik podnětů a doporučení k empirickému výzkumu.
Klíčová slova: spiritualita, psychologické definice, možnosti výzkumu, hranice výzkumu
Jacob A. Belzen (2009). Některé podmínky, možnosti a hranice psychologických studií spirituality. Československá psychologie, 53(4), 396-407.

Abstract not available.
Keywords: spirituality, psychological definitions, possibilities of research limits of research