Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vztah mezi kognitivním stylem studentů 6. ročníku medicíny a jejich výkonem v Americkém testu medicínských znalostí a dovedností (USMLE)
Záměr: Studie byla zaměřena na testování předpokládaného vztahu mezi úspěchem ve zkráceném americkém testu medicínských znalostí a dovedností (USMLE) a kognitivním stylem odhadovaným dotazníkem přístupu k učení a studiu (ALSI) u studentů 6. ročníku medicíny.
Soubor a procedura: Soubor tvořilo 82 studentů medicíny (49 žen a 33 mužů, průměrný věk 24,2, SD = 0,7). Nástroj byl administrován po ukončení testu USMLE, účast byla dobrovolná a žádný student neodmítl na výzkumu participovat.
Statistická analýza: Regresní model byl analyzován procedurou maximální věrohodnosti a vícenásobnou lineární regresní analýzou krokovou metodou.
Výsledky: Nálezy podpořily předpoklad vztahu mezi úspěchem ve zkráceném americkém testu medicínských znalostí a dovedností (USMLE) a kognitivním stylem odhadovaným dotazníkem přístupu k učení a studiu (ALSI) u studentů 6. ročníku medicíny. Ačkoli všechny čtyři stupnice dotazníku (Hloubavý přístup, Povrchní přístup, Monitorovaní studia, Strategický přístup) byly statisticky významně asociovány s výkonem v USMLE, variabilita úrovně medicínských znalostí a dovedností byla z 16 % „vysvětlena“ především Hloubavým a Strategickým přístupem ke studiu.
Omezení studie: Nálezy jsou pravděpodobně závislé na datech.
Klíčová slova: studenti medicíny, kognitivní styl, ALSI, USMLE
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská (2009). Vztah mezi kognitivním stylem studentů 6. ročníku medicíny a jejich výkonem v Americkém testu medicínských znalostí a dovedností (USMLE). Československá psychologie, 53(5), 421-427.

Abstract not available.
Keywords: medical students, cognitive style, ALSI, USMLE