Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Syndrom excesivního pláče v kontextu rodinného prostředí
Excesivní pláč je termín používaný pro neutišitelný kojenecký pláč, který se vyskytuje více než tři hodiny za den, během více než tří dnů v týdnu, v průběhu více než tří týdnů. Dostupné poznatky naznačují, že syndrom excesivního pláče může mít více příčin. Jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů se váže k rodinnému kontextu – funkčnosti rodiny, stresu rodičů, rodičovskému sebehodnocení a vědomí vlastní rodičovské účinnosti a ke kvalitě interakce mezi matkou a dítětem.
Klíčová slova: excesivní pláč, kolika, raný vývoj, interakce matka-dítě
Zuzana Masopustová (2009). Syndrom excesivního pláče v kontextu rodinného prostředí. Československá psychologie, 53(5), 441-454.

Abstract not available.
Keywords: excessive crying, colic, early development, mother-child interaction