Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Nefarmakologické přístupy k pacientům trpícím demencí
Problematika demencí a přístupů k pacientům trpícím touto chorobou je vzhledem ke stárnutí populace v západní a střední Evropě stále aktuálnějším tématem. Demence je spojená s deficitem hlavně v kognitivní oblasti; tento fakt též přitahuje největší pozornost výzkumu. Na tuto oblast se specializuje zejména terapie zaměřená na orientaci pacienta v realitě, terapie zaměřená na zvýšení funkčnosti kognitivních schopností a též reminiscenční terapie. Přístupy zaměřené na chování usilují o korekci problémového chování a na vedení k soběstačnosti. Na emocionalitu je zaměřená terapie validace a rozeznávání. Rozvíjejí se též přístupy, které využívají aktivitu a různé druhy stimulace. Problematika přístupů k pacientům trpícím demencí musí však být i nadále předmětem hlubšího výzkumu.
Klíčová slova: demence, stáří, nefarmakologické přístupy
Peter Tavel (2009). Nefarmakologické přístupy k pacientům trpícím demencí. Československá psychologie, 53(5), 455-467.

Abstract not available.
Keywords: dementia, old age, non-pharmacological approaches